REGISTRATIE

Gebruikersgegevens

Iclose Master gegevens

Gegevensverstrekking en privacy

Verklaring zoals bedoeld in art. 13 van het Italiaanse Wetsbesluit D.lgs. nr. 196/03 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens. Uw e-mailadres zal elektronisch worden verwerkt en uiterst vertrouwelijk worden behandeld. Degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking is: QUANTUS S.r.l. Via Pezzotti Giovanni, 4 - 20141 Milaan (MI) Italië BTW-nr. 04460300967. De lijst van degenen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking kan aangevraagd worden op het volgende adresinfo@quantus.it. Wij informeren u tot slot dat u de rechten zoals bedoeld in art. 7 van het Italiaanse Wetsbesluit D.Lgs. nr. 196/03 kunt uitoefenen, waaronder het controleren, doorhalen, aanpassen van uw gegevens door u te wenden tot degene die verantwoordelijk is voor de gegevensverwerking: QUANTUS S.r.l. PST COMONEXT, Via Cavour, 2 – 22074 Lomazzo (CO), Italië.

Voor de goede werking van Iclose moeten de gegevens van de houder van de Simkaart in de database van Quantus Srl ingevoerd en geregistreerd worden. In het bijzonder is het om de dienst te verlenen behalve de personalia ook noodzakelijk om een e-mail adres en een mobiel telefoonnummer in te voeren. Deze gegevens worden door de firma Quantus srl gebruikt om de klant te informeren over:

De klant geeft toestemming voor de drie diensten door op het betreffende vakje te klikken (de diensten 1 en 2 zijn verplicht).

De volgende diensten worden daarentegen verleend voor de telefoonnummers die persoonlijk door de klant zijn geconfigureerd met het Iclose softwareprogramma voor het gekochte slot:

De klant geeft toestemming voor de verplichte verlening van de diensten 4 en 5 door op het betreffende vakje te klikken.

De klant, houder van de SIM kaart, is zich er dus van bewust dat de lokalisatiedienst het mogelijk maakt om de positie van het Iclose master apparaat te bepalen, waar dit zich ook bevindt op basis van het door de SIM goedgekeurde geografische plan (Geografisch Europa) en vrijwaart de firma Quantus srl van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de gevolgen die deze informatie na het doorgeven ervan kan hebben. Met andere woorden, door op het vakje te klikken aanvaardt de klant, houder van de SIM kaart, dat Quantus srl op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van het toezenden van de geografische coördinaten van de positie van de Iclose Master naar de door de klant zelf ingestelde nummers.

De klant geeft de verplichte toestemming met betrekking tot de noot 6 door op het vakje te klikken.

De klant is zich ervan bewust dat de Sim Card uitsluitend wordt verstrekt voor gebruik met het product genaamd Iclose. Elk ander gebruik is wettelijk verboden en uitgesloten. De klant is gehouden om eventuele diefstal of verlies van de SIM-kaart bij de bevoegde autoriteiten aan te geven en dit schriftelijk te melden aan Quantus Srl op het adres info@quantus.it, Quantus srl behoudt zich het recht voor om in geval van misbruik het gebruik van de SIM-kaart te annuleren of op te schorten in het bijzonder ook in geval van verbruik van een niet van tevoren betaald tarievenplan.

De klant geeft de verplichte toestemming met betrekking tot de noot 7 door op het vakje te klikken.