Contact
IS DE CODE NIET LEESBAAR? KLIK HIER

Op grond van de normgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Italiaans Wetsbesluit D.Lgs. 196/2003) informeren wij u dat de ingevoerde gegevens op voornamelijk elektronische en telematische wijze verwerkt zullen worden door Quantus srl (statutair gevestigd in Via G. Pezzotti 4, 20130 Milaan), in hoedanigheid van verantwoordelijke voor de gegevensverwerking en dat uw gegevens uitsluitend gebruikt zullen worden ter afhandeling van de op de Self-Maticed site gedane aankoop en om eventueel de nieuwsbriefservice te verlenen. Op grond van art. 7 van het Italiaanse Wetsbesluit D. Lgs. 196/2003 informeren wij u dat u op elk gewenst moment het recht heeft om een bevestiging van het wel of niet bestaan van uw gegevens te ontvangen, de inhoud en de herkomst ervan te weten, de juistheid ervan te controleren en om aanvulling, aanpassing of rectificatie ervan te vragen. U kunt eveneens om doorhaling ervan vragen. Om dit te doen hoeft u slechts een lege e-mail te sturen naar het adres info@quantus.it en bij het onderwerp "DOORHALEN" te vermelden. De gegevens zullen om geen enkele reden aan derden worden verstrekt.